0
(0)

Od 1 listopada 2023 roku pracowników czekają ważne zmiany – dla szerokiej grupy zatrudnionych dostępna staje się możliwość zwrotu połowy poniesionych kosztów w przypadku udziału w postępowaniu karnym oraz darmowa ochrona prawna. Rozwiązanie to może stanowić znaczący krok w kierunku ochrony praw wielu pracowników. Dowiedz się, jakie korzyści przynosi nowelizacja i sprawdź, czy jesteś w grupie osób, której dotyczą nowe przepisy.

Darmowa ochrona prawna dla pracowników socjalnych

Nowe przepisy głoszą, że zatrudnieni w samorządowych jednostkach organizacyjnych pracownicy socjalni mogą liczyć na bezpłatna ochronę prawną w związku z wykonywanymi przez nich czynnościami służbowymi. Kluczowym aspektem jest to, że ochrona ta obejmie sytuacje związane z postępowaniem karnym, w którym pracownik jest pokrzywdzonym lub oskarżycielem posiłkowym.

Zgodnie z ustawą, zapewnienie odpowiedniej opieki prawnej spoczywa na samorządowej jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, w której zatrudniony jest pracownik. Jeśli taka jednostka nie ma dostępu do obsługi prawnej przez radców prawnych lub adwokatów, ochrona prawna będzie zapewniana przez właściwy urząd gminy, starostwo powiatowe lub urząd marszałkowski. Rozwiązanie to ma na celu zapewnić pełną dostępność pomocy prawnej dla pracowników socjalnych, niezależnie od miejsca pracy.

Zwrot kosztów za usługi mecenasa

Jeśli pracodawca lub jednostka samorządu nie jest w stanie zapewnić pracownikowi socjalnemu bezpłatnej pomocy prawnej, przysługuje mu wówczas zwrot kosztów w wysokości 50 procent faktycznie poniesionych wydatków. Rozwiązanie to ważne zabezpieczenie dla pracowników, którzy mogą potrzebować pomocy prawnej, ale nie mają dostępu do niej przez swojego pracodawcę.

Aby skorzystać z tego świadczenia, pracownik musi złożyć wniosek i udokumentować swoje wydatki. Dopuszczone do zgłoszenia dokumenty obejmują faktury (w tym elektroniczne), rachunki lub dokumenty sporządzone na piśmie, które potwierdzają datę i wysokość wydatków oraz informujące o świadczeniodawcy usług prawnych. Zwrot kosztów powinien zostać przekazany w terminie do 30 dni od złożenia wniosku

Pomoc sąsiedzka oraz usługi wsparcia

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej zostanie również uzupełniona o przepisy dotyczące organizowania pomocy sąsiedzkiej oraz krótkoterminowego wsparcia w domach pomocy społecznej. Nowe regulacje określają również zasady działania tzw. mieszkań treningowych lub wspomaganych dla osób, które potrzebują wsparcia w codziennym życiu, ale nie wymagają całodobowej opieki.

Ewidencja zdarzeń dotyczących pracowników socjalnych

Według nowych przepisów, wszystkie zdarzenia związane z naruszeniem nietykalności, znieważeniem lub napaścią na pracowników socjalnych, które miały miejsce podczas wykonywania ich obowiązków służbowych, będą dokładnie rejestrowane w ewidencji centralnej.

Nowelizacja ustawy wchodzi w życie w przyszłym miesiącu

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz powiązanymi z nimi aktami prawnymi wejdzie w życie od 1 listopada 2023 roku. Od daty tej obowiązują jednak pewne wyjątki, takimi jak przepisy dotyczące wysokości zasiłków, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku.

Wchodzące w życie wraz z początkiem listopada zmiany sprawiają, że pracownicy socjalni będą mieli dostęp do darmowej ochrony prawnej lub zwrotu kosztów w przypadku postępowania karnego. To istotne zabezpieczenie, które zwiększa ochronę praw pracowników socjalnych i pozytywnie wpłynie jakość ich pracy – nowelizacja przynosi także inne korzystne zmiany, które pozytywnie wpłyną na funkcjonowanie sektora pomocy społecznej.

Czy wpis był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena 0 / 5. Liczba ocen: 0

Bądź pierwszą osobą, która oceni!