5
(1)

Wraz z początkiem września nastąpiło zwiększenie kwoty zwolnienia ze składek ZUS za finansowanie przez pracodawców posiłki dla pracowników. Świadczenia związane z żywieniem to jeden z najczęściej oferowanych przez firmy benefitów, które cieszą się dużą popularnością wśród pracowników. Ta korzystna zmiana prawna otwiera nowe możliwości dla pracodawców, którzy chcą częściej oferować pracownikom korzyści w postaci posiłków, bonów lub talonów na obiady.

Kwota zwolnienia wzrosła z 350 do 450 złotych

Nowe przepisy, opublikowane w Dzienniku Ustaw, wprowadzają zmiany w rozporządzeniu dotyczącym ustalania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Od 1 września 2023 roku podniesiona została kwota zwolnienia ze składek ZUS finansujących posiłki pracownikom. Wcześniej wynosiła ona 300 zł, a teraz wzrośnie do 450 zł miesięcznie.

Zgodnie z obowiązującymi zapisami Kodeksu pracy, pracodawcy są zobowiązani w określonych okolicznościach dostarczyć zatrudnianym pracownikom nieodpłatnie odpowiednie posiłki i napoje – zwłaszcza w sytuacji, w której świadczą oni pracę w trudnych warunkach. Rodzaje i wymagania dotyczące tych posiłków oraz zasady ich wydawania są określane przez Radę Ministrów poprzez odpowiednie rozporządzenie.

 

Dlaczego podniesiono kwotę zwolnienia?

Podniesienie kwoty zwolnienia z ZUS z 350 do 450 złotych jest rezultatem konieczności dostosowania przepisów do wyników kontroli Najwyższej Izby Kontroli. Przeprowadzona przez NIK ekspertyza dotyczyła zakresu transferu składek na ubezpieczenie społeczne i wypłat ekwiwalentów za niewykorzystany urlop w przypadku pracowników delegowanych z Polski do państw na terenie Unii Europejskiej.

 

Posiłki pracownicze w dalszym ciągu są opodatkowane

Warto zauważyć, że chociaż kwota zwolnienia z ZUS zostanie podniesiona o 50%, to pozapłacowe korzyści w postaci posiłków nadal podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Fakt ten może powstrzymywać pracodawców od wprowadzenia tego rodzaju świadczeń w swoim przedsiębiorstwie firmie. Należy również podkreślić, że pracownik, który otrzymuje od pracodawcy dofinansowanie do posiłków, będzie musiał zapłacić od tego świadczenia podatek – tak samo, jak ma to miejsce w przypadku wynagrodzenia.

Pracodawcy, którzy zdecydują się na oferowanie pracowników żywieniowych benefitów pozapłacowych, mogą zaliczyć ponoszone z tego tytułu wydatki do kosztów uzyskania przychodu. Jest to jednak możliwe wyłącznie pod warunkiem, że nakłady te zostaną odpowiednio udokumentowane i mają one charakter celowy, taki jak motywowanie pracowników, zwiększenie wydajności lub zachęcenie do pracy w danej firmie.

 

Popularność posiłków pracowniczych nieustannie rośnie

Wprowadzone zmiany z pewnością będą korzystne dla pracowników i umożliwią pracodawcom rozszerzenie pakietu korzyści pozapłacowych, co z kolei zwiększy atrakcyjność miejsca pracy z perspektywy potencjalnych zatrudnionych. Dofinansowanie posiłków pozostaje jednym z najbardziej atrakcyjnych i poszukiwanych świadczeń pozapłacowych, który z każdym rokiem oferuje rosnąca liczba przedsiębiorstw.

Czy wpis był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena 5 / 5. Liczba ocen: 1

Bądź pierwszą osobą, która oceni!