5
(3)

 

7 kwietnia weszła w życie nowelizacja przepisów o pracy zdalnej. Dla pracodawców oznacza to nowe obowiązki, do których należy m.in. pokrycie części kosztów, ponoszonych przez pracowników, wykonujących zadania z miejsca zamieszkania. Jakie inne zmiany zostały wprowadzone na początku II kwartału 2023?

Zmiany w zasadach pracy zdalnej

Od 7 kwietnia 2023 roku zasady pracy zdalnej muszą być wyraźnie określone w porozumieniu między pracodawcą a związkową organizacją zakładową. Jeżeli umowa nie zostanie uzgodniona przez obie strony w czasie 30 dni od przedstawienia porozumienia lub jeżeli organizacje związkowe w danym zakładzie pracy nie funkcjonują, wówczas zasady te mogą mieć postać regulaminu. W momencie, gdy warunki nie mogą być spełnione, pracodawca ma możliwość zlecić wykonywanie pracy zdalnej bądź porozumieć się z pracownikiem indywidualnie.

 

W porozumieniu bądź też regulaminie powinny znaleźć się wyróżnione grupy pracowników, które mogą wykonywać swoje obowiązki zdalnie, zasady pokrycia przez pracodawcę kosztów pracy zdalnej, a także ustalony ryczałt lub ekwiwalent pieniężny. Określony musi być również sposób komunikacji pracownika z pracodawcą oraz metody kontroli wykonywania zadań.

 

W porozumieniu lub regulaminie powinny znaleźć się zasady kontroli, dotyczące przestrzegania reguł, zarówno w zakresie bezpieczeństwa, jak i ochrony informacji, m.in. zasad ochrony danych osobowych, a także tych, które nawiązują do konserwacji, serwisu oraz aktualizacji oprogramowania w narzędziach pracy.

 

Wśród informacji otrzymywanych przez pracowników, znajdują się również określenie jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa, w której obecne jest stanowisko pracy zatrudnionego, wykonującego pracę w trybie zdalnym, a ponadto dane osoby lub organu, współpracujących z pracownikiem, z upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli w jego miejscu pracy. Wszystkie te informacje należy przekazać pracownikowi najpóźniej w dniu, w którym rozpoczyna on pracę w trybie zdalnym.

 

Praca zdalna a zwrot kosztów przez pracodawcę

Pracodawca ma obowiązek zapewnić niezbędne narzędzia i materiały do pracy każdemu pracownikowi, który wypełnia obowiązki pracownicze w miejscu zamieszkania. Musi również zagwarantować prawidłową instalację, serwisowanie oraz konserwację sprzętów bądź też pokrycie związanych z tym kosztów, a ponadto dostęp do szkoleń i pomocy technicznej.

 

Kolejnym obowiązkiem pracodawcy jest pokrycie kosztów energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych oraz kosztów związanych z wykonywaniem pracy w momencie, gdy ich zwrot określony jest w porozumieniu bądź w regulaminie. Obowiązek zwrotu kosztów dotyczy również używania telefonu prywatnego w celach pracowniczych. Pracownikowi przysługuje więc wypłata ekwiwalentu pieniężnego lub ryczałtu, w wysokości przewidywanych kosztów. Ich wartość ustalana jest m.in. na podstawie norm zużycia narzędzi i materiałów, cen rynkowych czy też norm zużycia energii elektrycznej.

 

Teta AIR od Unit4 – postaw na najwyższą jakość usług

Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem obsługi pracowników to trudne zadanie działu kadr. Jeśli jesteś przedsiębiorcom i zależy Ci na sprawnym funkcjonowaniu Twojej firmy, zdecyduj się na rozwiązanie, jakim jest system Teta AIR w chmurze, do obsługi kadrowo-płacowej.

 

Rozwiązanie w modelu SaaS (Software as a Service) gwarantuje najwyższą jakość usługi, dostęp do bieżących aktualizacji oraz spełnianie wszystkich standardów bezpieczeństwa. Aplikacja jest zgodna z aktualnym polskim prawem, z dostosowanymi do zmieniających się regulacji procedurami oraz dokumentacją. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do kontaktu!

Czy wpis był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena 5 / 5. Liczba ocen: 3

Bądź pierwszą osobą, która oceni!