5
(1)

Okresowa ocena pracownika to doskonały sposób na sprawdzenie, czy zatrudniona na danym stanowisku osoba w dalszym ciągu spełnia określone wymogi i czy należycie wykonuje powierzone obowiązki. Ocenę tą wykonuje się na podstawie określonych kryteriów. Jakich?

Czym jest okresowa ocena pracownika?

Okresowa ocena pracownika jest cyklicznym dokumentem, tworzonym przez przełożonego lub też pracodawcę. Rolą oceny jest weryfikacja efektywności oraz wydajności pracy, kontrola postępu i określanie ścieżki rozwoju pracownika, możliwość określenia jest mocnych i nieco słabszych stron.

 

Istnieje kilka stopni oceny pracownika:

 • 90 stopni – ocena pracownika przez przełożonego,
 • 180 stopni – ocena dokonywana jest przez przełożonego oraz samego zatrudnionego,
 • 270 stopni – samoocena wraz z notatką od przełożonego oraz współpracowników,
 • 360 i 360 + stopni – co najmniej źródła oceny – samoocena, przełożony, współpracownicy, klienci, etc.

 

Warto spisać ocenę pracownika w ramach określonego dokumentu bądź szablonu. Rozwiązanie to sprawia, że analiza postępów rozwoju i wyciągnięcie odpowiednich wniosków stanie się łatwiejsze.

 

Ocena pracownika – co powinno się w niej znaleźć?

Pisemna ocena pracownika to dokument, w którym powinny znaleźć się dane zatrudnionego, jego kompetencje oraz efektywność działania. Dobrze, jeśli w arkuszu znajduje się również analiza i podsumowanie wniosków, które wynikają z przeprowadzonej kontroli.

 

Kryteria oceny należy dobierać do pracowników zależnie od funkcji, którą pełnią. Każdy zatrudniony oceniany ma być indywidualnie. Proces powinien przebiegać bezstronnie, z zachowaniem etyki działania i w duchu pełnej obiektywności. Warto również zadbać o podsumowanie z uzasadnieniem.

 

Ocena działań zatrudnionego – kto przeprowadza weryfikację?

Najczęściej ocena pracownika wykonywana jest przez pracodawcę, często również przez współpracowników oraz klientów. Weryfikacja musi być przeprowadzona obiektywnie. Nie ma tu miejsca na osobiste przekonania – kontrola zatrudnionego powinna być w pełni sprawiedliwa. Jeśli pracownik czuje, że opinia jest nieadekwatna do jego pracy – ma prawo odwołać się od niej.

 

Ocena okresowa pracownika – przykładowe kryteria

Najczęściej uwzględnianymi w ocenie pracownika są kryteria, takie jak:

 • organizacja pracy– określenie jej celu, metod jego osiągnięcia i czasu, niezbędnego do wykonania czynności,
 • terminowość– wykonywanie zadań w zadeklarowanym czasie, brak spóźnień,
 • specjalizacja – posiadanie wiedzy oraz umiejętności, niezbędnych do wykonywania obowiązków,
 • znajomość języka obcego– zwłaszcza w międzynarodowym środowisku,
 • komunikatywność– umiejętność profesjonalnego porozumiewania się zarówno z pracodawcą, jak i współpracownikami i klientami,
 • umiejętność pracy w zespole– pomoc, wsparcie i zachowanie dobrej atmosfery wśród współpracowników,
 • odporność na stres – umiejętność działania w sytuacjach, które wymagają opanowania,
 • kreatywność– umiejętność wyszukiwania nowych rozwiązań, przedstawianie pomysłów, które mogą pomóc firmie w rozwoju,
 • chęć podnoszenia kwalifikacji – samorozwój, szkolenia, poszerzanie wiedzy,
 • zdolności do negocjacji – umiejętność przekonania przełożonego, pracowników lub klienta do proponowanego rozwiązania,
 • podejmowanie trafnych decyzji – szybka ocena sytuacji i planowanie odpowiednich działań, z korzyścią dla przedsiębiorstwa,
 • zarządzanie informacjami– pozyskiwanie, gromadzenie i przekazywanie danych.

 

Okresowa ocena pracownika – wpływ na dalszą karierę

Okresowa ocena pracownika jest niezwykle istotna w przypadku rozwoju kariery. Może być podstawą do awansu czy podwyższenia wypłaty, co stanowi nagrodę za dobrze wykonywane obowiązki. Jeśli jednak pracownik nie spełnia stawianych przed nim oczekiwań może doprowadzić do degradacji, obniżenia pensji lub – w najgorszym przypadku – zwolnienia.

 

Okresowa ocena pracownika to sprawdzenie czy osoba na danym stanowisku spełnia wymagania pracodawcy i czy dobrze odnajduje się w powierzonej mu roli. Ma znamienity wpływ na dalszy rozwój kariery zawodowej oraz zarobki. Wskazuje mocne i słabsze strony pracownika, co może pomóc mu w samorozwoju i wskazać kierunek, na którym powinien się koncentrować.

Okresowa ocena pracownika staje się prostsza z systemem Teta

Szukasz oprogramowania HR, które pomoże Ci w rzetelnej i kompleksowej ocenie pracy specjalistów? Zapoznaj się z korzyściami, jakie zapewnia wdrożenie systemów od Unit4 Teta i wzmacniaj kompetencje swojego zespołu.

Czy wpis był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena 5 / 5. Liczba ocen: 1

Bądź pierwszą osobą, która oceni!